Национална изложба „MARLISCO - Да опазим морето чисто от замърсяване“

Официалното откриване на MARLISCO – Bulgaria изложбата се проведе на 29 Март 2014г. във фойето на зала „Пленарна“ на община Варна и съвпадна с церемонията по награждаване на участниците в националния видео конкурс „Да опазим морето чисто от замърсявания“. Изложбата се помещава близо месец в сградата на общината и бе посетена от множество общински служители, граждани, ученици и учители.

tl_files/marlisco/mixed-images/Exhibition/bulg_exh_1.jpg

tl_files/marlisco/mixed-images/Exhibition/bulg_exh_2.jpg

tl_files/marlisco/mixed-images/Exhibition/bulg_exh_3.jpg

tl_files/marlisco/mixed-images/Exhibition/bulg_exh_4.jpg

tl_files/marlisco/mixed-images/Exhibition/bulg_exh_5.jpg

tl_files/marlisco/mixed-images/Exhibition/bulg_exh_6.jpg

tl_files/marlisco/mixed-images/Exhibition/bulg_exh_7.jpg

MARLISCO-арт изложба бе част от образователните дейностите по проекта. Принос към изложбата бяха триизмерни макети на Черноморски обитатели в реални размери, изработени от децата на школа „Палитра“ и школа „Сръчни ръце“ към Общински детски комплекс – Варна.

През месец май 2014г. изложбата бе преместена в нов учебен корпус на Технически Университет – Варна, където се провеждат учебните занятия на много студенти от катедра „Екология“. През този период Технчиески университет Варна бе и домакин на ежегодното събитие „Дни на Интелигентната Енергия – Варна“ и така изложбата бе посетена от участниците на двудневното събитие, сред които екологи, енергийни експерти, студенти от други университети и техните преподаватели.

До края на годината изложбата ще обиколи и някои от  Черноморски ни общини.

За по-вече информация:
Aсоциация на Българските Черноморски Общини
9000 Варна, ул. Преслав 4
г-жа Полина Антонова, координатор на проект MARLISCO - +359 52 600 266,  coordinator@ubbsla.org