Εκπαιδευτικό Πακέτο

tl_files/marlisco/mixed-images/educational_pack/cyprus_cover_educ.jpgΤο εκπαιδευτικό πακέτο «Μάθε, Νιώσε, Δράσε! για Θάλασσες Χωρίς Σκουπίδια», προετοιμάστηκε στο πλαίσιο του έργου MARLISCO ως ένα εργαλείο για την ευαισθητοποίηση και την προώθηση της συνυπευθυνότητας στους Ευρωπαίους νέους. Απευθύνεται σε νέους ηλικίας 10-15 ετών, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην τυπική όσο και στη μη-τυπική/ άτυπη εκπαίδευση.

Το υλικό, που συντάχθηκε με τη συνεισφορά των 20 εταίρων του έργου MARLISCO, θα υλοποιηθεί στις 15 χώρες που συμμετέχουν στο έργο, προσαρμοσμένο κάθε φορά στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί προσκαλούνται να το χρησιμοποιήσουν ολόκληρο ή εν μέρει, να το προσαρμόσουν στις δικές τους ανάγκες, να το εμπλουτίσουν με τις δικές τους δραστηριότητες ή να το απλοποιήσουν.

Το υλικό περιέχει 17 δραστηριότητες, και 14 φύλλα εργασίας για τους μαθητές. Οι δραστηριότητες είναι αυτόνομες και μπορούν να εφαρμοστούν χωριστά ή συνδυασμένες, έτσι ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του εκπαιδευτικού. Πιο κάτω μπορείτε να κατεβάσετε το εκπαιδευτικό πακέτο σαν ένα αρχείο, ή να κατεβάσετε μόνο συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Μπορείτε να στείλετε τις υποδείξεις ή τις προτάσεις σας στους συγγραφείς στο info@medies.net και στους επιμελητές της Κυπριακής έκδοσης στο info@isotech.com.cy.

Βιβλιογραφική Αναφορά: Αλάμπεη Ηρώ, Μαλωτίδη Βίκυ, Βλαχογιάννη Θωμαΐς & Σκούλλοσ Μιχαήλ, «Μάθε, Νιώσε, Δράσε! Μαζί για θάλασσες χωρίς σκουπίδια: Σχέδια μαθήματος και δραστηριότητες», © MIO-ECSDE, 2014.

Οι συγγραφείς ευχαριστούν ιδιαίτερα όλους τους εταίρους MARLISCO που εμπλούτισαν το υλικό με τις ιδέες τους, ειδικά τους Luigi Alcaro, Flavia Silva, Δήμητρα Ορθοδόξου, Tom Doyle, Damien Haberlin, Kathrin Köpke, Joana Veiga, Isabelle Poitou, Ryan Metcalfe και Bonny Hartley. Ειλικρινείς ευχαριστίες προς τον Richard Thompson για τα πολύτιμα σχόλια αξιολόγησης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟ tl_files/marlisco/lib/layout/icon-pdf.png

Περιεχόμενα

Τίτλος

Περιγραφή

Εισαγωγή, στόχοι και περιεχόμενα

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τους στόχους και τα περιεχόμενα του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και τους εταίρους, κλπ.

Λήψη αρχείου

Σημειώσεις για τον εκπαιδευτή

Αυτή η ενότητα περιέχει πρακτικές συμβουλές και μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές που μπορεί να στηρίξουν τον εκπαιδευτή στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων

Λήψη αρχείου

ΜΕΡΟΣ A: ΓΝΩΡΙMΙΑ ΜΕ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

A1 Αναγνωρίζουμε και κατηγοριοποιούμε τα θαλάσσια απορρίμματα

Οι μαθητές εξοικειώνονται με τα θαλάσσια απορρίμματα, τα ταξινομούν και τα περιγράφουν μέσα από ομαδικά παιχνίδια και συζητήσεις.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

A2 Πειράματα με απορρίμματα

Οι μαθητές διεξάγουν πειράματα με απορρίμματα και εξετάζουν κάποιες από τις ιδιότητες των υλικών τους, καθώς και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Ερευνούν τον χρόνο αποικοδόμησης των διαφόρων υλικών, καθώς και τον ρόλο των περιβαλλοντικών συνθηκών στη διαδικασία αποικοδόμησης.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

A3 Στα ίχνη των σκουπιδιών της θάλασσας

Οι μαθητές χρησιμοποιούν διαγράμματα, τοπικούς και παγκόσμιους χάρτες, προκειμένου να καταδείξουν ότι τα απορρίμματα «ταξιδεύουν» συνεχώς από μέρος σε μέρος, δημιουργώντας πρόβλημα παγκόσμιων διαστάσεων, χωρίς σύνορα.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

A4 Μαντεύουμε τα 10 κορυφαία

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για να μαντέψουν τα απορρίμματα που συναντώνται πιο συχνά στις παραλίες. Συγκρίνουν τις προβλέψεις τους με δεδομένα που προέρχονται από εθνικές ή διεθνείς έρευνες, καθώς και από μια επιτόπια έρευνα που διεξάγουν οι ίδιοι σε μια παραλία.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

ΜΕΡΟΣ B: ΧΕΡΣΑΙΕΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΗΓΕΣ

B1 Όσα δεν «πιάνει» το μάτι …

Οι μαθητές καταγράφουν και ταξινομούν τα απορρίμματα που βλέπουν γύρω τους. Αναλογίζονται πώς μπορεί να έφτασαν εκεί, πώς μπορεί να καταλήξουν στη θάλασσα και με ποιον τρόπο θα εμποδίσουν τη δημιουργία τους.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

B2 Οι πηγές των σκουπιδιών της θάλασσας

Οι μαθητές μελετούν τα πιο συνηθισμένα θαλάσσια απορρίμματα, με βάση την προέλευσή τους και τις δραστηριότητες που τα δημιουργούν. Επεξεργάζονται δεδομένα, σχεδιάζουν γραφήματα και εξάγουν συμπεράσματα.

Λήψη δραστηριότητας

B3 Βουτάμε βαθιά στον Τύπο

Οι μαθητές μελετούν ένα ή περισσότερα σχετικά άρθρα του τύπου. Αναλύουν ποιοι εμπλέκονται στο ζήτημα των απορριμμάτων και προβληματίζονται σχετικά με τις ευθύνες, τις αξίες και τα πιθανά οφέλη των εμπλεκομένων.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

B4 Μελετάμε συνήθειες και στάσεις

Οι μαθητές μελετούν δημοσκοπήσεις που αφορούν τις απόψεις του κοινού σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα. Προετοιμάζουν και διεξάγουν τη δική τους έρευνα ώστε να προσδιορίσουν τις απόψεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των κατοίκων της περιοχής τους.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

ΜΕΡΟΣ Γ: ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Γ1 «Σκουπίδια-Παγίδες»

Οι μαθητές «βιώνουν» αυτό που μπορεί να νιώθουν τα ζώα όταν εγκλωβίζονται στα θαλάσσια απορρίμματα. Η δραστηριότητα αποτελεί ερέθισμα για παραπέρα διερεύνηση των κινδύνων κατάποσης και παγίδευσης.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

Γ2 Μια ιστορία του βυθού

Οι μαθητές κάνουν μια προσομοίωση των αντιδράσεων των ζώων όταν αυτά έρχονται σε επαφή με σκουπίδια της θάλασσας. Με βάση έναν «μονόλογο» ενός ζώου όπου περιγράφει τα χαρακτηριστικά και τις συνήθειές του, αναγνωρίζουν ποια είδη απορριμμάτων είναι βλαβερά γι’ αυτό.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

Γ3 Πόσο επικίνδυνα είναι τα απορρίμματα;

Οι μαθητές κάνουν εκτιμήσεις για το πόσο επικίνδυνα μπορεί να είναι τα θαλάσσια απορρίμματα. Με αφετηρία τις προσωπικές τους απόψεις και αντιλήψεις καταλήγουν σε μια συλλογική εκτίμηση κινδύνου. Τέλος, συγκρίνουν τις δικές τους εκτιμήσεις με τα ευρήματα της σχετικής βιβλιογραφίας.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

Γ4 Πόσο κοστίζουν τα σκουπίδια της θάλασσας;

Οι μαθητές εργάζονται με βάση μια συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, που παρουσιάζει τις οικονομικές επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων σε ένα νησί του Ατλαντικού.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

ΜΕΡΟΣ Δ: ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΕΩΝ

Δ1 Πολιτικές ενάντια στα θαλάσσια απορρίμματα

Οι μαθητές ενημερώνονται για τις πιο σημαντικές διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων και της ρύπανσης γενικότερα.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

Δ2 Οραματιζόμαστε το μέλλον

Οι μαθητές διαλέγουν ένα αγαπημένο τους μέρος με φυσικό κάλλος –μια παραλία, έναν υγρότοπο, κλπ.– που έχει αξία για τους ντόπιους, οραματίζονται το ιδανικό του μέλλον και αναλογίζονται τι ρόλο θα χρειαστεί να παίξουν οι ίδιοι για το επιτύχουν.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας

Δ3 Ευκαιρία να αλλάξουμε

Οι μαθητές αναζητούν τι εμποδίζει την εκδήλωση περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. Αναγνωρίζουν τα προσωπικά τους εμπόδια και αναλογίζονται πώς μπορούν να τα ξεπεράσουν. Κατόπιν, δεσμεύονται να υιοθετήσουν μια «πράσινη» συνήθεια για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Λήψη δραστηριότητας

Δ4 Συμμετέχουμε σε κοινές δράσεις

Οι μαθητές οργανώνουν μια εκστρατεία καθαρισμού στην περιοχή τους σε συνεργασία με τον δήμο ή την αρμόδια υπηρεσία. Παίρνουν την περιοχή υπό την προστασία τους, ενημερώνουν τους κατοίκους για τις επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων και τους τρόπους να διατηρηθεί η περιοχή καθαρή.

Λήψη δραστηριότητας

Δ5 Αναλαμβάνουμε μια εκστρατεία

Οι μαθητές αναλύουν τα οπτικά μηνύματα από διάφορες περιβαλλοντικές εκστρατείες και διερευνούν πώς τα οπτικά μέσα και οι διαφημίσεις επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις αποφάσεις μας. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουν και οργανώνουν τη δική τους εκστρατεία ευαισθητοποίησης.

Λήψη δραστηριότητας

Λήψη φύλλου εργασίας