Undervisningsmateriel

tl_files/marlisco/mixed-images/educational_pack/educ_pack_cover_DK.pngMARLISCO undervisningsmaterialet “Know Feel Act! To Stop Marine Litter” er blevet udviklet for at informere, øge bevidsthed og give europæiske lærere og elever værktøjer til at arbejde aktivt for løse problemet med affald i havet og på vores kyster. Materialet er udviklet for folkeskoleelever (indskoling - overbygning) men kan også bruges af undervisere udenfor skolesystemet.

Det er et produkt af MARLISCO partnerskabet som blev oversat til dansk og har gennemgået en pædagogisk tilretning indenfor projektets varighed (2012-2015). Den anvendes i 15 europæiske lande. I MARLISCO projektet er materialet kun delt i en elektronisk udgave på hjemmesiden. (Partnere opfordres til

at søge om supplerende midler og få materialet udgivet som papirudgave).

Materialet indeholder 17 læringsaktiviteter eller lektionsplaner (4 sider) og de fleste har et arbejdsark for eleverne. Hver aktivitet omfatter grundlæggende oplysninger, mål, anslået varighed, trin for trin vejledning. Aktiviteterne er individuelt og kan bruges særskilt eller kombineres for at kunne opfylde undervisernes behov.

Citat: Scoullos Michael, Alampei Iro, Malotidi Vicky, Vlachogianni Thomie “Know, Feel, Act! to Stop Marine Litter: Lesson plans and activities for middle school learners”, ©MIO-ECSDE, 2014.

Forfatterne er modtagelige over for jeres ønsker og kommentarer: info@medies.net

Tak til MARLISCO’s partnere for deres bidrag af ideer til materialet. Speciel tak til Luigi Alcaro, Flávia Silva, Demetra Orthodoxou, Tom Doyle og UCC kollegaer Kathrin og Damien, Joana Veiga, Isabelle Poitou, Ryan Metcalfe og Bonny Hartley. Stor tak til Richard Thompson for hans evaluering af materialet.

DOWNLOAD UNDERVISNINGSMATERIALET (SAMLET I EN FIL) tl_files/marlisco/lib/layout/icon-pdf.png

INDEHOLD

Titel

Beskrivelse

Introduktion til undervisningsmaterialet

Sektionen giver et overblik over materialernes formål og visioner, og hvordan det kan anvendes i undervisningen, samt partnere og kilder.

Downloade introduktionen

Bemærkninger til materialet målrettet underviserne

Denne sektion er målsat den engelske version af undervisningsmaterialet og indeholder forslag som en underviser kan bruge som støtte i forbindelse med udførelse af aktiviteterne.

Downloade introduktionen (engelsk version)

Henvisninger til ressourcer på internettet

Her kan du få en overblik over hjemmesider, hvor en underviser kan fordybe sig i emnet og få information og ideer som kan supplere undervisningen.

Downloade liste over henvisninger

 

SEKTION A: AT KENDE MARINT AFFALD

A1 Identifikation og opdeling af marint affald

I denne øvelse introduceres eleverne for begrebet marint affald ved at gennemføre forskellige aktiviteter, som omhandler identifikation og opdeling af affaldet. Eleverne brainstormer på hvad affald er for dem og lærer, at affald som man ikke bortskaffer rigtigt, ofte ender i havene som marint affald.

Downloade aktivitet

Downloade arbejdsark

A2 Forsøg med affaldstyper

I denne øvelse eksperimenterer eleverne med affaldstyper og tester nogle af deres kendetegn og virkning på miljøet. Eleverne undersøger nedbrydningstiden for forskellige materialer og vejrforholdenes betydning for nedbrydningsprocessen.

Downloade aktivitet

Downloade arbejdsark

A3 Sporing af marint affald

I denne øvelse bruger eleverne diagrammer samt lokale og globale kort til at illustrere, at marine affaldsemner fortsæt­ter med at ”rejse” fra sted til sted, og skaber problemer af globale dimensioner, uden grænser.

Downloade aktivitet

Downloade arbejdsark

A4 Typer af marint affald Top-10

I denne aktivitet arbejder eleverne i grupper og forsøger at forudsige, hvilke typer af affald man oftest ser på strandene. De sammenligner herefter deres bud med faktiske data fra national eller international forskning. Eleverne kan også arbejde med data, som de selv finder frem til gennem arbejde i felten. De kan reflektere over forskellige forbrugsmønstre, som generer marint affald og tænke over, hvordan man kan ændre disse mønstre for at undgå, at affaldet ender i havene.

Downloade aktivitet

Downloade arbejdsark

SEKTION B:  KILDER TIL MARINT AFFALD

B1 Det affald vi ikke ser

I denne aktivitet observerer, dokumenterer og klassificerer/inddeler eleverne det affald, de finder I deres umiddelbare omgivelser. De reflekterer over hvordan affaldet ender her, hvordan det kan finde vej til det marine miljø og hvordan man kan forhindre dette.

Downloade aktivitet

Downloade arbejdsark

B2 Kilder til marint affald og hvad finder vi på kysterne?

I denne øvelse studerer eleverne de mest forekommende marine affaldsemner fundet på en strand på Danmarks vestkyst. De vil kategorisere og udarbejde grafer, analysere data og diskutere hvilke aktiviteter, der forårsager affaldet og hvordan problemet kan håndteres.

Downloade aktivitet

Downloade data som Excel fil

B3  At lære at være kritisk og at analysere medier

Spørgsmålet om marint affald er komplekst – ligesom de fleste miljøspørgsmål er det. Der er mange årsager til at marint affald opstår og der findes ikke nogen simpel løsning på problemet. I denne aktivitet arbejder eleverne med en case, som omhandler marint affald, analyserer årsager, overvejer hvilke aktører, der er involveret og hvilket ansvar de har, værdier og fordele – og slutteligt udarbejdelse af løsningsforslag til hvordan man kan bekæmpe/begrænse marint affald.

Downloade aktivitet

Downloade arbejdsark

B4 Opfattelser, holdninger og adfærd i forhold til egne handlinger

I denne aktivitet læser eleverne offentliggjorte undersøgelser, der omhandler den generelle offentlige mening om emner, der vedrører marint affald. Herefter laver eleverne deres egne undersøgelser, hvor de inddrager og dokumenterer de lokale beboeres opfattelse, holdninger og adfærd i forhold til marint affald.

Downloade aktivitet

Downloade arbejdsark

SECTION C: UNDERSØG KONSEKVENSERNE

C1 Indfiltring

I denne øvelse erfarer eleverne, hvad der sker med havdyr, når de filtres ind i affald som fx fiskeliner. Øvelsen kan udbygges med udforskning af de trusler, indfiltring udgør for det marine liv.

Downloade aktivitet

Downloade arbejdsark

C2 Dyrefortællinger

I denne øvelse skal eleverne simulere reaktionen hos bestemte dyr, der kommer i kontakt med marint afflad. Eleverne lytter til beskrivelser af hvert marint dyrs karakteristika og prøver derefter at identificere den type affald, som kan skade dem.

Downloade aktivitet

Downloade arbejdsark

C3 Hvor skadeligt er det?

Eleverne vurderer i denne aktivitet, hvor skadeligt de mener, at bestemte typer marint affald er. Eleverne redegør for deres personlige holdninger og arbejder hen imod at nå til enighed i klassen. Herefter sammenligner de resultaterne med relevante artikler/statistikker, som de finder på nettet, omkring marint affalds effekt på dyr og mennesker.

Downloade aktivitet

Downloade arbejdsark

C4 Har vi råd til marint affald?

I denne øvelse arbejder eleverne på en given case, der illustrerer økonomiske interessemodsætninger omkring marint affald.  Elever skal opbygge et rollespil, hvor forskellige interesser kommer i spil.

Downloade aktivitet

Downloade arbejdsark

SECTION D: MULIGE LØSNINGER

D1  Politik og bekæmpelse af marint affald

 

 

I denne aktivitet bliver eleverne introduceret til internationale indsatser, som fokuserer på bekæmpelse af marint affald og forurening generelt. De undersøger de politiske redskaber, som bruges i beskyttelsen af Europas regionale have og finder basisinformation som fx hvilke mål, forskellige konventioner og strategier der gælder, hvilke lande der er involveret og hvad der sigtes mod og hvilke milepæle og aktiviteter, der er igangsat. Aktiviteten kræver gode engelskkundskaber i forhold til de tekster, der skal researches på, og dermed kan den også bruges som udfordringsopgave.

Downloade aktivitet

Downloade arbejdsark

D2  Et kig ind i fremtiden

I denne aktivitet fokuserer eleverne på et nærliggende landskab, som er vigtigt for dem: En kyststrækning, et vådområde eller lignende. De prøver at forestille sig, hvordan de kunne tænke sig, at dette sted ser ud i fremtiden. De reflekterer ikke kun over stedets ideelle tilstand, men også over hvilken rolle de selv kan spille i den forbindelse. Aktiviteten skal give eleverne ejerskab til og en fornemmelse af ansvar overfor deres egne handlinger og egen adfærd.

Downloade aktivitet

Downloade arbejdsark

D3

Mulighed for forandring

I denne øvelse skal eleverne reflektere over, hvad der måske forhindrer dem fra at agere på en mere miljømæssig og ansvarlig måde. De identificerer bevæggrunde og personlige motiver og tænker over den bedste måde, de kan komme over disse barrierer. Aktiviteten afsluttes med, at eleverne laver aftaler, hvor de forpligter sig til en ”grønnere” adfærd for en fastsat periode og observerer eventuelle nye vaner.

Downloade aktivitet

D4 En fælles indsats!

I denne øvelse organiserer eleverne et oprydningsprojekt i deres lokalområde fx i samarbejde med kommunen. Eleverne/skolen kan evt. efterfølgende adoptere området og gennem kampagner informere det lokale samfund om marint affald og om hvordan, man kan holde området rent.

Downloade aktivitet

D5 Ud med buskabet!

 

 

I denne aktivitet analyserer eleverne de visuelle signaler, som miljøkampagner sender og opnår derved indsigt i, hvilke visuelle redskaber man kan bruge for at påvirke adfærd og beslutningstagning. Eleverne designer og organiserer deres egen ”opmærksomhedsskabende” kampagne eller event i kommunen, på skolen eller på den lokale strand.

Downloade aktivitet

Downloade arbejdsark

Evaluering

Her finder du en evalueringsark som eleverne kan udfylde og dele deres meninger om aktiviteterne.

Downloade evalueringsark