IZOBRAŽEVALNO GRADIVO

tl_files/marlisco/mixed-images/educational_pack/slow_cover_educ.jpgZnotraj projekta MARLISCO je bilo oblikovano izobraževalno gradivo »Spoznaj, premisli ukrepaj – ustavi smetenje morja!«. Gradivo je bilo pripravljeno za obveščanje, osveščanje in kot pripomoček evropskim učiteljem in učencem, da sprejmejo ukrepe za reševanje problema odpadkov v naših morjih in na obalah. Komplet je zasnovan tako, da v prvi vrsti služi mladim v starosti 10-15 let, vendar ga lahko uporabljajo tudi učenci drugih starostnih skupin.

Gradivo vsebuje 17 aktivnosti in vsaka vsebuje del učne aktivnosti (na 4 straneh). Dejavnosti so samostojne in se lahko uporabljajo posamezno ali v kombinacijah, po presoji učitelja.

To je skupni izdelek konzorcija MARLISCO in je na voljo v vseh jezikih v 15 državah partnericah, tako v elektronski obliki, na tej spletni strani, kot tudi v tiskani.

Bibliografska referencaAlampei Iro, Malotidi Vicky, Vlachogianni Thomie & Scoullos Michael, “Know, Feel, Act! to Stop Marine Litter: Lesson plans and activities for middle school learners” © MIO-ECSDE, 2014.

Vaše vprašanja ali predloge lahko pošljete na info@medies.net

Posebna zahvala vsem MARLISCO partnerjem, ki so obogatili gradivo s svojimi idejami, zlasti: Luigi Alcaro, Flávia Silva, Demetra Orthodoxou, Tom Doyle, Damien Haberlin, Kathrin Kopke, Joana Veiga, Isabelle Poitou, Ryan Metcalfe in Bonny Hartley. Iskrena hvala Richardu Thompsonu za njegove dragocene pripombe pri pregledu gradiva.

PRENOS CELEGA izobraževalnega gradiva v eni datoteki je na voljo TUKAJ tl_files/marlisco/lib/layout/icon-pdf.png

Vsebina

Naziv

Opis

Uvod v gradivo, namen in cilji

To poglavje predstavlja obseg in vsebino izobraževalnega gradiva, kot tudi partnerje, sponzorje itd. Naloži uvod

Smernice in nasveti za vzgojitelja

To poglavje vsebuje nasvete in metodološke smernice za učitelja, da mu / ji pomagajo pri izvajanju dejavnosti. Naloži smernice

DEL A: SPOZNAVANJE MORSKIH ODPADKOV

A1 Opredelitev in razvrstitev morskih odpadkov

V tej dejavnosti se učenci seznanijo z morskimi odpadki, z igranjem razvrščanja in opisnimi igrami. Zbirajo ideje o konceptu »odpadkov« in odkrivajo, da nepravilno odvrženi predmeti lahko končajo kot morski odpadki.

Naloži aktivnost

A2 Poskusi z različnimi odpadki

V tej dejavnosti učenci eksperimentirajo z odpadki in preizkušajo nekatere njihove lastnosti in vplive na okolje. Učenci raziskujejo čas razgradnje različnih materialov in vlogo vremenskih razmer pri procesu razgradnje.

Naloži aktivnost

A3 Sledenje morskih odpadkov

V tej dejavnosti učenci uporabljajo diagrame, lokalne in globalne zemljevide, da bi ponazorili bistvo, da je morski odpadki še naprej »potujejo« iz kraja v kraj in ustvarjajo problem svetovnih razsežnosti, brez meja.

Naloži aktivnost

A4 Ugibanje najpogostejših morskih odpadkov

V tej dejavnosti učenci delajo v skupinah in ugibajo najpogosteje najdene odpadke na plažah. Primerjajo svoje predpostavke z objavljenimi podatki iz nacionalne ali mednarodne raziskave ali z realnimi podatki, evidentiranimi preko njihovih lastnih raziskav na terenu. Premišljujejo o specifičnih potrošniških navadah, ki ustvarjajo morske odpadke in razmišljajo o tem, kako lahko spremembe v teh navadah preprečijo njihov nastanek.

Naloži aktivnost

DEL B: KOPENSKI IN MORSKI VIRI ODPADKOV

B1 Videti nevidno…

V tej dejavnosti učenci opazujejo, zapisujejo in razvrščajo odpadke najdene v njihovi neposredni okolici. Razmišljajo o tem, kako so odpadki zašli tja, kako ti lahko nadaljujejo svojo pot v morsko okolje in kako to preprečiti.

Naloži aktivnost

B2 Glavni vzroki morskih odpadkov

V tej dejavnosti učenci preučujejo najpogosteje najdene elemente morskih odpadkov glede na njihov izvor in vrste dejavnosti, ki jih ustvarjajo. Preučujejo podatke, izdelujejo grafe in odkrivajo, kako naše kolektivne smeti postanejo morski odpadki.

Naloži aktivnost

B3 Poglobitev: kritično razmišljanje in medijska pismenost

V tej dejavnosti učenci delajo z enim ali več časopisnih člankov, povezanih z morskimi odpadki. Analizirajo vzroke in razmišljajo o akterjih vključenih, v smislu njihovih odgovornosti, vrednot in koristi, vključno z možnimi načini reševanja problema.

Naloži aktivnost

B4 Seznam navad

V tej dejavnosti učenci prebirajo ugotovitve objavljenih anket o mnenjih širše javnosti glede različnih vprašanj, ki se nanašajo na morske odpadke. Nato pripravijo in izvedejo svojo raziskavo med lokalnim prebivalstvom iz njihovega šolskega prostora, tako da se opredelijo zaznave, stališča in vedenja povezana z morskimi odpadki.

Naloži aktivnost

DEL C: RAZISKOVANJE VPLIVOV

C1 Vse je povezano

V tej dejavnosti učenci »izkusijo« kako se lahko morske živali počutijo, ko se zapletejo v odpadke. Dejavnost lahko služi kot spodbuda za nadaljnje raziskovanje v primerih zaužitja in zapletanja ter grožnje, ki jo pomenijo za morsko življenje.

Naloži aktivnost

C2 Živalske zgodbe

V tej dejavnosti učenci simulirajo reakcije nekaterih morskih živali, ki pridejo v stik z odpadki. Učenci poslušajo opise značilnosti posamezne morske živali, in nato poskusijo ugotoviti vrsto odpadka, ki jim lahko škodi.

Naloži aktivnost

C3 Kako škodljivi so?

V tej dejavnosti učenci ocenjujejo, kako škodljivi so nekateri morski odpadki, na podlagi njihovih zaznav. Učenci izražajo svoja osebna stališča in si prizadevajo doseči soglasje v razredu. Nato primerjajo te rezultate z ustrezno literaturo o vplivu morskih odpadkov na živali in ljudi.  

Naloži aktivnost

C4 Ali si lahko privoščimo morske odpadke?

V tej dejavnosti učenci delajo na določeni študiji primera, ki  predstavlja gospodarske posledice morskih odpadkov in analizirajo te posledice ob upoštevanju seznama povezanih parametrov.

Naloži aktivnost

DEL D: ISKANJE REŠITEV

D1 Strateška orodja za borbo proti morskih odpadkom

V tej dejavnosti se učencem predstavijo mednarodna prizadevanja, osredotočena na boj proti morskim odpadkom in onesnaževanju na splošno. Opravljajo raziskave o glavnih političnih orodij za zaščito evropskih regionalnih morjih in preučujejo osnovne informacije, vključno s cilji konvencij in strategij, vpletene države, usmerjene ekosisteme, mejnike in dejavnosti.

Naloži aktivnost

D2 Predvidevanje prihodnosti

V tej dejavnosti se učenci osredotočijo na bližnjo naravno lokacijo (obala, mokrišče itd.), ki je pomembno za njih in si predstavljajo kakšno naj bi bilo to mesto v prihodnosti. Ne obravnavajo samo »predvidene« (želene, idealne) prihodnost mesta, temveč tudi svojo vlogo pri v oblikovanju. S to dejavnostjo se učence spodbuja, naj prevzamejo odgovornost in odgovornost za svoje vedenje in dejanja.

Naloži aktivnost

D3 Priložnost za spremembe

V tej dejavnosti učenci razmišljajo kaj jim lahko preprečuje, da bi se vedli na bolj okoljsko odgovoren način. Opredelijo svoje razloge in osebne motive in razmišljajo o najboljšem načinu za premagovanje teh ovir. Nato so se zavežejo k bolj »zeleni« rutini za določeno časovno obdobje in spremljajo svoje nove navade.

Naloži aktivnost

D4 Ukrepajmo skupaj!

V tej dejavnosti učenci organizirajo čistilno akcijo v svoji okolici, v sodelovanju z občinskim ali državnim organom, pristojnim za lokacijo. Učenci bodo »posvojili« lokacijo in si prizadevali obvestiti lokalno skupnost o vplivu morskih odpadkov in kako ohraniti mesto čisto.

Naloži aktivnost

D5 Ozavestimo javnost!

V tej dejavnosti učenci analizirajo vizualna sporočila okoljskih kampanj in pridobijo vpogled v to, kako so vizualna sredstva izdelana, da vplivajo na vedenje in odločanje. Poleg tega načrtujejo in organizirajo lastno kampanjo ozaveščanja ali dogodek v njihovi občini, šoli ali na lokalni plaži itd.

Naloži aktivnost