Lesmateriaal

tl_files/marlisco/mixed-images/educational_pack/dutch_cover_educ.jpgHet lesmateriaal "Know Feel Act! Samen voor een Zee Zonder Zwerfvuil" is samengesteld in het kader van MARLISCO om leerkrachten en studenten te informeren, enthousisasmeren en in staat te stellen om actie te ondernemen om het probleem van zwerfvuil in onze zeeën en kusten aan te pakken. Het materiaal is in de eerste plaats ontworpen voor jongeren in de leeftijd van 10 tot 15 jaar, maar kan ook gebruikt worden door leerlingen in andere leeftijdscategorieën.

Het materiaal bevat 17 activiteiten, die elk een combinatie vormen van een leeractiviteit (4 pagina's) en een werkblad voor studenten (1 pagina). De activiteiten staan op zichzelf en kunnen afzonderlijk worden gebruikt of worden gecombineerd, zodat ze op diverse manieren aan de behoefte van een leraar kunnen voldoen. Dit is een gezamenlijk product van het MARLISCO consortium en wordt beschikbaar gemaakt, op deze website, in alle talen van de 15 partnerlanden.

CitaatAlampei Iro, Malotidi Vicky, Vlachogianni Thomie & Scoullos Michael, “Know, Feel, Act! to Stop Marine Litter: Lesson plans and activities for middle school learners” © MIO-ECSDE, 2014.

De auteurs verwelkomen uw vragen of aanbevelingen op info@medies.net

Speciale dank aan alle MARLISCO partners dat het materiaal verrijkt heeft met hun ideeën. In het bijzonder noemen wij: Luigi Alcaro, Flávia Silva, Demetra Orthodoxou, Tom Doyle, Damien Haberlin, Kathrin Kopke, Joana Mira Veiga, Isabelle Poitou, Ryan Metcalfe en Bonny Hartley. Onze oprechte dank aan Richard Thompson voor zijn waardevolle evaluatie opmerkingen.

Download hier het volledige lesmateriaal in het Engels tl_files/marlisco/lib/layout/icon-pdf.png

Contents

Titel

Beschrijving

Introductie, doel en inhoud

In dit gedeelte wordt het doel en inhoud van het lesmateriaal besproken, evenals informatie over de partners, sponsors, e.d.

Download introductie

Tips voor de Leraar

Dit gedeelte bevat tips en methodologische richtlijnen voor de leerkracht, om hem/haar te ondersteunen bij de itvoering van de activiteiten.

Download hier de tips en richtlijnen voor de leraar

SECTIE A: ENNISMAKING MET ZWERFVUIL IN ZEE

A1 Identifiatie en indeling van zwerfvuil in zee

Leerlingen raken met deze activiteit vertrouwd met zwerfvuil door het spelen van indeling-  en beschrijving games. Leerlingen brainstormen over het concept van "zwerfvuil" en ontdekken hoe voorwerpen kunnen eindigen als zwerfvuil.

Dowload activiteit

Download werkblad

A2 Experimenteren met afval

Leerlingen experimenteren met afval en testen een aantal van hun kenmerken en effecten op het milieu. Leerlingen onderzoeken de afbreektijden van de verschillende materialen en de rol van de weersomstandigheden op het afbreekproces.

Download activiteit

Download werkblad

A3 De route van zwerfvuil in zee

Bij deze activiteit gebruiken leerlingen schema's, en plattegronden op diverse schaalniveaus om te illustreren dat zwerfvuil blijft  “reizen"  en daarmee een probleem creëren van wereldwijde proporties, zonder grenzen.

Download activiteit

Download werkblad

A4 Raad de Top-10

Leerlingen werken samen in groepen om zwerfafval voorwerpen te raden die het meest worden gevonden op stranden. Ze vergelijken hun aannames met gegevens van nationaal of internationaal onderzoek of met gegevens n.a.v. hun eigen veldonderzoek. Ze reflecteren over specifieke consumptiegewoonten dat zwerfvuil veroorzaakt en denken na over hoe veranderingen in dit gedrag het zwerfvuil kan voorkomen.

Download activiteit

Download werkblad

SECTIE B: BRONNEN OP LAND & ZEE

B1 Ik zie, ik zie…

M.b.v. deze activiteit leren leerlingen te observeren, registreren en classificeren van zwerfafval in hun directe omgeving. Ze denken na over hoe het daar terecht is gekomen, hoe het terecht kan komen in zee en hoe het te voorkomen is dat dit gebeurt.

Download activiteit

Download werkblad (a)
Download werkblad (b)

B2 De bronnen van afval

In deze activiteit bestuderen de studenten de meest gevonden zwerfvuil voorwerpen op basis van hun afkomst en hoe het komt waarom het zwerfvuil in zee wordt. Ze bestuderen gegevens, maken grafieken en ontdekken hoe ons afval zwerfvuil in zee wordt.

Download activiteit

Download werkblad

B3 Dieper inzicht: Kritisch denken en mediageletterdheid

In deze activiteit houden leerlingen zich bezig met een of meer artikelen in de media over zwerfvuil in zee. Zij analyseren de oorzaken en denken na over de betrokken partijen op het gebied van verantwoordelijkheden, waarden en voordelen, waaronder mogelijke manieren van het aanpakken van het probleem.

Download activiteit

Download werkblad

B4 Inventarisatie van onze gewoonten

Leerlingen lezen de resultaten van gepubliceerde onderzoeken op het gebied van meningen van het publiek over zwerfvuil in zee. Ze bereiden een eigen onderzoek voor en voeren dit ook uit onder school- of buurtgenoten om zo percepties, houding en gedrag met betrekking tot zwerfvuil te identificeren.

Download activiteit

Download werkblad

SECTIE C: NDERZOEKEN VAN DE EFFECTEN

C1 Verstrikt en verbonden

Leerlingen "ervaren" wat zeedieren kunnen voelen wanneer ze verstrikt raken in zwerfafval. De activiteit kan dienen als een stimulans voor verder onderzoek op het gebied van inslikken en verstrengeling en de bedreigingen die zij vormen voor het leven in zee.

Download activiteit

Download werkblad

C2 Dierenverhalen

Leerlingen simuleren reacties van bepaalde zeedieren die in contact komen met zwerfafval. Ze luisteren naar een aantal beschrijvingen en proberen dan om het type zwerfvuil te identificeren dat de zeedieren mogelijk schade berokkent .

Download activiteit

Download werkblad

C3 Hoe schadelijk is het?

Leerlingen schatten in hoe schadelijk bepaalde zwerfvuil voorwerpen zijn op basis van hun eigen waarnemingen. Ze uiten hun persoonlijke opvattingen en werken aan het bereiken van een klas consensus. Vervolgens vergelijken ze het resultaat met relevante literatuur over de effecten van zwerfvuil op dieren en mensen.

Download activiteit

Download werkblad

C4 Kunnen we ons zwerfvuil in zee veroorloven?

Leerlingen werken aan een onderzoeksvraag over de economische gevolgen van zwerfvuil in zee analyseren de gevolgen.

Download activiteit

Download werkblad

SECTIE D: WERKEN AAN OPLOSSINGEN

D1 Beleidsinstrumenten in de strijd tegen zwerfvuil

Leerlingen maken kennis met internationale inspanningen gericht op het bestrijden van zwerfvuil in zee en vervuiling in het algemeen. Ze doen onderzoek naar belangrijke beleidsinstrumenten voor de bescherming van de Regionale zeeën van Europa en bestuderen basisinformatie, waaronder de doelstellingen van de verdragen en strategieën, betrokken landen, ecosystemen, mijlpalen en activiteiten.

Download activiteit

Download werkblad

D2 Kijk op de toekomst

Leerlingen richten zich op een nabijgelegen natuurgebied - kust, moerasland, etc.- dat belangrijk is voor hen en stellen zich voor hoe ze dit gebied in de toekomst zouden willen zien. Ze denken niet alleen na over het "ideaal" (gewenst, ideaalbeeld), maar ook over hun rol in het vormgeven van het gebied. Met deze activiteit worden leerlingen aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag.

Download activiteit

Download werkblad

D3 Kansen voor Verandering

Leerlingen denken na over wat hen zou kunnen tegenhouden om op een meer milieuvriendelijke manier te gaan leven. Zij geven hun redenen en persoonlijke motieven en denken na over de beste manier om deze barrières te overwinnen. Daarna committeren zij zich aan een "groenere" routine voor een bepaalde periode en houden hun nieuwe gewoonten enige tijd bij.

Download activiteit

D4 Samen in Actie!

Leerlingen organiseren een clean-up actie in hun omgeving, in samenwerking met de gemeente of overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de locatie. Leerlingen 'adopteren' deze locatie en zoeken naar manieren om de lokale gemeenschap te informeren over de gevolgen van zwerfvuil en hoe die locatie schoon te houden.

Download activiteit

D5 In de media!

Gedurende deze activiteit analyseren leerlingen visuele boodschappen van milieu-campagnes en krijgen inzicht in hoe deze visuele middelen worden gebruikt om gedrag en besluitvorming te beïnvloeden. Daarnaast ontwerpen en organiseren zij hun eigen bewustmakingscampagne in hun gemeente, school of plaatselijke strand, etc.

Download activiteit

Download werkblad