MARLISCO udstilling Danmark

MARLISCO Udstillingen kan opleves på Student torvet i Varde Gymnasium og HF, Frisvadvej 72 i Varde, frem til 30. oktober 2014.

Scroll to the bottom to see pictures from the exhibition

Efter teksten finder du billeder fra udstillingen

Den flydende losseplads kender ingen grænser

Plastikdunke, metaldåser og udtjente fiskenet er næppe, hvad de fleste forbinder med havets rigdom. Men ikke desto mindre tager Nordsøen ufrivilligt imod 20.000 tons affald hvert år, hvor af 3/4 er plastikmaterialer.

Det svarer til, at 2.000 lastbiler kører til kanten af kajen på Hanstholm Havn, og hver tømmer deres vognlad med affald ud i havet. Affald der vel at mærke ikke forsvinder af sig selv.

 Hvilke konsekvenser det har for dyrelivet, økosystemer, det lokale fiskeri og egnsturismen, kan du blive klogere på ved at opleve udstillingen, som EU MARLISCO står bag.

I kamp mod havets plastik

Mens affald som avispapir, æbleskrog og bomuldsstof nedbrydes fra 6 uger til 5 måneder er nedbrydning af plastik i naturen en langvarig proces, der i nogle tilfælde tager helt op til 1000 år.

Det er uforståeligt og fuldstændig uacceptabelt at bruge vores værdifulde hav som en losseplads, siger Karsten Filsø, der er formand for KIMO i Danmark og Junior Vice President for den internationale organisation af samme navn.

Man smider affaldet ud, men intet er væk af den grund.  Selvom det forsvinder i det store hav, kan man være sikker på, at det dukker op igen i fiskernes net, på strandene eller andre uønskede steder, siger Karsten Filsø.

KIMO står for Kommunernes Internationale Miljø Organisation, der kæmper sammen for et bedre havmiljø og renere strande.

De lokale betaler prisen
Formanden er helt klar over, at der ikke kun lurer en miljøkatastrofe under overfladen, men også en stor økonomisk belastning for kystsamfundene, når affaldet skyller i land. Eller for erhvervslivet, hvis det ender i vores fødevarer:

KIMO arbejder for at påvirke myndighederne til at tage miljøspørgsmål seriøse, da det er kommunerne og lokale interesser, der kommer til at stå med problemerne og ofte den økonomiske byrde”, siger han.

Nogle af verdens mest trafikerede skibsruter ligger i det danske farvand, og med over 7000 km kyst skyller det flydende affald ofte op på de danske strande. At det er et problem uden grænser er tydeligt, da havstrømme også flytter det marine affald fra kyst til kyst mellem forskellige europæiske lande.

Miljøforureningen kommer ikke kun fra kystområder og dumping fra skibe. Fra de store floder strømmer storbyernes affald også ud i havets kredsløb.

Fakta
Marint affald er dyrt for samfundet. Affaldsmængden, som vestkystkommunerne modtager på kysterne, er omkring 900 – 950 tons om året. Kommunerne på vestkysten har haft udgifter til strandrensning på cirka 3,5 mio. kroner i 2013 og cirka 4,5 mio. kroner i 2014.

Udstillingen støttes af EU MARLISCO projektet, som kører sideløbende i 13 europæiske lande.