NACIONALNI FORUM O MORSKIH ODPADKIH

Regionalni razvojni center Koper je v sodelovanju s Kemijskim inštitutom (partner pri projektu DeFishGear) organiziral slovenski nacionalni forum o morskih odpadkih, ki je potekal 4. februarja 2015 v Strunjanu. Na dogodek so bili povabljeni najpomembnejši predstavniki zakonodajalca, občin, upravljalcev, raziskovalcev, nevladnih organizacij, gospodarstva in drugih, ki se ukvarjajo s to problematiko. V razpravo nam je tako uspelo pritegniti več kot 40 predstavnikov z različnih področij: ministrstev in drugih vladnih institucij, občinskih uprav, komunalnih podjetij, univerz in znanstveno-raziskovalnih inštitutov, proizvajalcev plastičnih mas, nevladnih organizacij in drugih.

tl_files/marlisco/Fora/FORUM_SLOW_pic 1.JPG

tl_files/marlisco/Fora/FORUM_SLOW_pic 2.JPG

Cilj foruma je bil med širokim spektrom udeležencev spodbuditi razpravo o morskih odpadkih z namenom:

tl_files/marlisco/lib/layout/arrow-more-light.png zagotoviti javnosti potrebne znanstvene podatke v lahko dostopni obliki, da bi se glede na različne stopnje javnega razumevanja problema seznanila tako z razsežnostjo problema morskih odpadkov kot tudi s težavami pri vzpostavljanju trajnih rešitev ter omejitev za industrijo, ki izhajajo iz tehničnih in gospodarskih politik ter politike upravljanja odpadkov;

tl_files/marlisco/lib/layout/arrow-more-light.png ponuditi udeležencem nove informacije o težavah, povezanih z morskimi odpadki, ter njihovimi vplivi na nacionalni in regionalni ravni;

tl_files/marlisco/lib/layout/arrow-more-light.png omogočiti udeležencem sodelovanje v razpravi in aktivno prispevanje k možnim rešitvam tega perečega družbenega problema.

Forum je moderirala g. Milena Marega, dolgoletna direktorica Regionalnega centra za okolje REC Slovenija. Razpravo je usmerjal panel strokovnjakov z različnih področij: dr.Valentina Turk z Nacionalnega inštituta za biologijo - Morske biološke postaje, dr. Mitja Bricelj z Ministrstva za okolje in prostor, Zorka Sotlar, ARSO-Oddelek Jadranskih rek/morja, Andreja Palatinus z Inštituta za vode RS, Tilen Genov iz društva Morigenos.

tl_files/marlisco/Fora/FORUM_SLOW_pic 3.JPG

Udeleženci so opredelili predlog prioritetnih ukrepov, ki obsegajo ozaveščanje široke javnosti, izobraževanje mladih, spodbujanje prostovoljnih dogovorov med proizvajalci embalaže in trgovci/združenji potrošnikov, posebne akcije na področju turizma ipd. Pomembno je, da je stekel dialog med ključnimi akterji in prizadevali si bomo za sodelovanje na daljši rok. Priložnosti za to se nudijo tako pri izvajanju obveznosti glede morskih odpadkov v okviru izvajanje Direktive o morski strategiji, kot tudi v okviru projekta DeFishGear, ki se v okviru programa IPA Adriatic izvaja pod vodstvom Kemijskega inštituta.

tl_files/marlisco/Fora/FORUM_SLOW_pic 4.JPG

tl_files/marlisco/Fora/FORUM_SLOW_pic 5.JPG

Forumu je bilo možno aktivno slediti preko spleta in se v dogodek aktivno vključiti s svojimi vprašanji in predlogi. K sodelovanju na daljavo so bile povabljene nevladne organizacije, univerzi na Primorskem in v Novi Gorici, predstavniki ribičev in druge zainteresirane javnosti.

tl_files/marlisco/Fora/FORUM_SLOW_pic 6.JPG

Bistveno je, da so imeli na forumu prav vsi možnost izraziti svoje mnenje o tem, kako naj se soočimo s tem okoljskim, gospodarskim in zdravstvenim izzivom. Razpravljalo se je o aktualnih znanstvenih, tehnoloških in družbenih stališčih glede morskih odpadkov, nacionalni dogodek pa je povezal pomembne akterje, ki so naslovili temo morskih odpadkov.

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate daljši oz. krajši video zapisa dogodka.

Celoten video nacionalnega foruma o morskih odpadkih:

Povzetek nacionalnega foruma o morskih odpadkih:

Download the final report

tl_files/marlisco/lib/layout/icon-pdf.png in Slovenian

tl_files/marlisco/lib/layout/icon-pdf.png in English